ခရီးတစ္ခုအားလိုက္ပို႔ၿခင္း


ေႏြေနပူပူၾကား
မ်က္ႏွာပူပူထားၿပီး
ခံစားခ်က္ေတြ
ေၿခၿခင္းလိမ္လို႔
ထာဝရအိပ္စက္ကြနး္ခိုရာကို
မင္းနဲ႔အတူခ်ီတက္ၿဖစ္ခဲ႔
ကြယ္ဝွက္ထားတဲ႔
ရယ္ပြဲဖြဲ႕သံေတြၾကား
တစ္ခ်ိဳ႕က
အပူ႐ုပ္ကိုဟန္လုပ္ဖံုးၾက
တစ္ခ်ိဳ႕က
ဟန္လုပ္ကာအပူ႐ုပ္တပ္ဆင္ၾကန႔ဲ
ေရြးၿပီးေၿပာၿဖစ္ခဲ႔တဲ႔
ေကာင္းခဲ႔တာေလးေတြကို
မင္းၾကားႏိုင္ေတာ႔မယ္မထင္........
ခံစားႏုိင္ေတာ႔မယ္မထင္...........
သူငယ္ခ်င္းေရ!
မင္းက....
ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းကို႐ွာေဖြေနတုန္းမွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းက
မင္းကုိ.....
႐ွာေတြ႕သြားခဲ႔တယ္..............။

အိုင္လြယ္ပန္

1 comments:

Mhu Darye said...

ေရြးၿပီး ေျပာျဖစ္ခဲ့တဲ့
ေကာင္းခဲ့တာေလးေတြကို တဲ့လား....
း)