စိတ္တိုင္းမက်ၿခင္းမ်ား

“အေမ”က
ကၽြန္ေတာ့္က ို
စိတ္တိုင္းမက်ရင္
ေဆးမေသာက္ဘူး………………..
“ခ်စ္သူ”က
ကၽြန္ေတာ့္ကို စိတ္တိုင္းမက်ရင္
သူ.ကုိယ္သူဒုကၡေပးၿပီး
စိတ္ပူေအာင္လုပ္တယ္……………..
“ကၽြန္ေတာ္”က
ကၽြန္ေတာ္ဆိုတာကို
ေမ့ထားၿပီး
အားလံုးစိတ္တိုင္းက်ေအာင္
ေနေပးတယ္……………………..
ဒါေပမယ့္
အားလံုးကကၽြန္ေတာ့္ကို
စိတ္တိုင္းမက်ဘူး…………………..
ဒီေတာ့
ကၽြန္ေတာ္လည္း
ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္စိတ္တိုင္းမက်ဘူး………………………..
အရာအားလံုးကိုလဲ
စိတ္တိုင္းမက်ေတာ့ဘူး……………………………..
စိတ္တိုင္းမက်လိုက္ပံုမ်ား
ကုန္ကုန္ေၿပာရရင္ကၽြန္ေတာ္အခုေရးတဲ႔
ဒီကဗ်ာလို႔အမည္တပ္ထားတဲ႔
စာကုိပါကၽြန္ေတာာ္
စိတ္တိုင္းမက်ပါဘူး……………………………………။
အိုင္လြယ္ပန္

0 comments: