ဘဝ
ခဏေလးပါပဲ
ဒါကိုပဲျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးနဲ႔
ဖက္တြယ္ထားလိုက္ၾကတယ္............။

အိုင္လြယ္ပန္

0 comments: