အခ်စ္


မသိသာတဲ႔ေပ်ာ္ဝင္မႈကုိ
သိသာႏွစ္သက္စြာ
ဆြတ္ပ်ံ႕သက္ေရာက္မိေနေတာ႔ရဲ႕.............။

အုိင္လြယ္ပန္

0 comments: